Hyppää sisältöön

Tulevaisuus kiinnostaa?

Lataa Tuplarytmihäiriö-tulevaisuusraportti kokonaisuudessaan!

  • Tietosuojaseloste
Talous

Merkitykselliset yritykset luovat kestävää arvoa

Keskustelussa kapitalismin tulevaisuudesta esiin on noussut nykyisen järjestelmän pakkomielle palvella ensisijaisesti osakkeenomistajia sen sijaan, että palveltaisiin laajemmin ihmisiä ja yhteisöjä myös maapallon ekologisen kantokyvyn rajat huomioiden. Meneillään oleva pandemia ja sen aiheuttama talouskriisi tulee todennäköisesti kiihdyttämään keskustelua, kun sen akuutti vaihe on ohi.

Mikään taloustieteen teoriassa ei estä puhtaasti kasvavan talouden mahdollisuutta, sillä talouskasvu on kuitenkin viime kädessä ideoiden lukumäärän kasvua. Ongelma koituu siitä, että tällä hetkellä talouskasvu on puhtaiden ideoiden sijasta sidottu hiileen, markkinat eivät ole onnistuneet synnyttämään riittävää hintaa saastumiselle eikä teknologia tarjoa vielä riittävästi innovaatioita, joiden avulla tarpeeksi nopeasti kyettäisiin ratkomaan ekologista kriisiä.

Jos kapitalismin ja ekologisen kestävyyden kriisiä halutaan aidosti ratkoa, on todennäköisesti keskusteltava laajasti siitä, millaisille asioille haluamme tulevaisuudessa antaa arvoa. Viime vuosikymmenten aikana taloustieteeseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun on vakiintunut näkemys, jonka mukaan kaikella millä on hinta, on myös arvo. Nykyisten kriisien valossa olisi tärkeää pohtia laajasti, millaisilla asioilla on meille ihmiskuntana arvoa, ja laskea asioille hintaa arvosta käsin, ei toisinpäin. Miten käsitys arvosta muuttuisi, jos se ottaisi huomioon terveyden, onnellisuuden, hoivan, tiedon vapaaan saatavuus, koulutuksen, avoimen tiedon tai puhtaan ympäristön?

Yritykset, jotka kykenevät toimintansa reunaehtojen muuttuessa kirkastamaan selkeästi oman merkityksensä ja kykynsä luoda arvoa, tulevat pärjäämään tulevaisuudessa. Yritykset joutuvat miettimään, miten ne voivat toteuttaa ydintehtäväänsä silloin, jos toiminnan reunaehdot muuttuvat radikaalisti. Edelläkävijäyritykset pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan tulevaisuuden kehityskulkuun ja ratkomaan yhteiskunnille keskeisiä ongelmia. Nämä yritykset valitsevat strategiakseen vaikuttaa muutoksen suuntaan ja rakentaa tulevaisuutta, jonka ne itse haluavat nähdä. Yhä useampi kuluttaja  ilmoittaa haluavansa asioida yritysten kanssa, jotka toimivat vastuullisesti ja tekevät kannanottoja niille tärkeiden asioiden puolesta. Myös ensimmäiset ilmastokonkurssit on jo nähty. Meneillään on vastuullisuuden siirtyminen vastuullisuusraporteista ja viherpesusta liiketoiminnan ytimeen.

Pohdittavaa yrityksille

 

  1. Miten yrityksenne toteuttaa vastuullisuutta tällä hetkellä?
  2. Onko vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä, vai jotakin, mitä tehdään huolettomasti ja vasemmalla kädellä?
  3. Mikä on yrityksenne merkitys ja ydinsyy, miksi se on tarpeellinen, olivat olosuhteet mitkä hyvänsä?
  4. Onko yrityksenne merkityksestä keskusteltu koko yrityksen voimin?
  5. Miksi juuri teidän yrityksenne on kilpailijoitaan merkityksellisempi?
  6. Miten yrityksenne toteuttaisi liiketoimintaansa, jos se joutuis keksimään itsensä uudelleen 2090?

Kaipaatko taisteluparia merkityksellisyyden löytämiseen?

Kapitalismi joutuu ahtaalle yritysaktivismin ottaessa jalansijaa vastuullisuudessa. Kannustamme asiakkaitamme osallistumaan rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kirkastamaan merkityksensä tuplarytmihäiriön maailmassa.

Voimmeko olla avuksi?

 

Jaakko Mustakallio

Jaakko Mustakallio

muutoksen tekijä, johtava asiantuntija, asiakkuusjohtaja

analyysit, johdon konsultointi, kriisiviestintä, luova suunnittelu & konseptit, strateginen viestintä, tilannekuvat, tulevaisuusskenaariot, vastuullisuus, yritysaktivismi, yritysstrategia

+358 45 652 0589